IEE – Interessegruppen for energieffektivisering

Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) er et nettverk av elektrobedrifter og leverandører som har, eller ønsker å tilegne seg kunnskap og kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg. IEE skal bidra til at fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester innen energieffektivisering blir etterspurt i markedet. IEE skal hjelpe bedriftene å komme inn på markedet gjennom kompetansebygging og markedsaktiviteter. 

Om IEE

Interessegruppen for energieffektivisering skal bistå medlemsbedriftene til å ta sin andel av markedet innenfor energieffektivisering av eksisterende bygg.

Hvem er medlemmene?

IEE er et nettverk av bedrifter fra Nelfo og Elektroforeningen (EFO), og har ca 80 medlemsbedrifter.

Hva tilbyr IEE medlemmene

Gruppen skal hjelpe bedriftene å komme inn på markedet for energieffektivisering, og har i tillegg en rekke medlemstilbud.

Medlemsfordeler

Medlemmene i IEE har en rekke medlemsfordeler som du kan lese om her. Energikalkulator er en av dem.

Hva er energieffektivisering

Myndighetene har innsett at energieffektivisering er en av de viktigste og ikke minst billigste løsningene på energi- og klimautfordringene vi står overfor.

Bli medlem i IEE

Engasjer deg i IEE og utvid dine markeder! Hev din kompetanse på energieffektivisering. Dette er et tilbud for medlemmene i EFO og Nelfo.