Nelfo Ressurs

Med Nelfo Ressurs kan du enkelt og effektivt jobbe med datainnsamling fra felt, det være seg dokumentasjon, eller registrering av timer og materiell. Systemet er nettbasert, krever ingen installasjon og er alltid oppdatert.


Nelfo Ressurs er et webbasert system for registrering av timer, materiell og dokumentasjon knyttet til en ordre. Filosofien bak er at du skal kunne benytte alle enheter til registrering av data. Det vil si pc, nettbrett, smarttelefon eller digitalpenn, og en kombinasjon av disse.


 Timer

Timer kan registres både direkte til ordre eller som en egen time som i etterkant flyttes til en ordre. En rask og enkel løsning der ordre ikke har blitt opprettet før arbeidet er utført. Velg mellom ulike timekoder for fakturering av forskjellige timesatser.


 Materiell

Registrer materiell direkte til en ordre eller i en egen liste for senere å flyttes til korrekt ordre. Materiell kan registreres i henhold til elnummer i EFO-basen. Der hvor elnummer ikke er tilgjengelig kan det benyttes eget nummer i henhold til register i faktureringssystemet.


 Dokumenter

I tillegg til utfylling av 5 Sikre kan andre dokumenter og bilder knyttes til en ordre. Dokumentene kan videre legges til i boligmappa, kundeportal eller sendes via e-post. Brukere i en ordre vil ha tilgang til tilknyttede dokumenter.


 5 Sikre

Benytt til en hver tid siste versjon av 5 Sikre skjemaene. Elektronisk signering av erklæring om samsvar kan utføres av brukere som er gitt rettighet til underskrift og lagt inn sin signatur.


Kundeportal

For anlegg som ikke omfattes av Boligmappa.no kan det i Nelfo Ressurs opprettes en egen kundeportal med brukernavn og passord for den enkelte kunde. Spesielt egnet for næring, landbruk og kommunale eiendomsporteføljer.


Faktureringssystem

Eksportfunksjon gjør det mulig å hente ut time- og materiellister i excel-format for hver ordre. Dersom ønskelig er det også mulighet til å eksportere og importere data til et faktureringssystem. Mer informasjon i fanen "Integrasjoner".