PBL - Plan og Bygningsloven


Nelfo Pbl er et styringssystem for Plan- og Bygningsloven og er en av modulene i Nelfo Integrator. Styringssystemet imøtekommer kravene til ansvarshavende foretak og tar for seg alle elementene som er nødvendig i henhold til lov og forskrifter:

 • organisasjonsplan med ansvars- og oppgavefordeling
 • identifikasjon av gjeldende krav
 • avviksbehandling
 • kontroll av kontraktsgrunnlag
 • kontrollplaner
 • byggesaksblanketter
 • sjekklister
 • brannalarm- og nødlysanlegg

Systemet tilbys sammen med en årlig obligatorisk service- og lisensavtale.

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.


Krav til ansvarshavende foretak

Bedrifter som har sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett skal ha et styringssystem for oppfyllelse av krav i plan- og bygningsloven (PBL). Loven krever at systemet til enhver tid skal være oppdatert.


Web-basert system

 • Fleksibilitet - enkelt for bedrifter med flere ansatte og eller avdelinger å dele informasjon
 • Flere kan jobbe i programmet samtidig
 • Kundene slipper å installere programvare
 • Oppdateringer er tilgjengelig for alle kunder samtidig
 • Feilretting gjennomføres umiddelbart hos alle kunder
 • Tjenesten er tilgjengelig for alle maskiner med Internettilknytning

 


Nelfo Integrator moduler

     
Klikk på ett av symbolene hvis du ønsker informasjon om en annen modul.