NIK - Nelfo Internkontroll

Siste saker

NIK er hele tiden i utvikling Det har kommet flere nyheter i programmet i den siste tiden. NYHET | 30.11.2016
Avviksapp forenkler rutiner og rapportering iAvvik sørger for at avviksrutinene fungerer i bedriften. Nå kan hver ansatt enkelt rapportere avvikene elektronisk på... NYHET | 28.04.2015
Enklere NIK og gratis avviksapp NIK - NELFO Internkontroll er oppdatert, forbedret og forenklet. Som bruker vil du oppleve programmet vesentlig mer... NYHET | 28.04.2015
Ny og bedre NIK - Nelfo Internkontroll NIK - NELFO Internkontroll blir enklere og mer brukervennlig med bedre funksjonalitet og design. Nå kan du også bruke NIK ... NYHET | 10.02.2014
Bedre lønnsomhet med internkontroll Internkontrollen i bedriften er ikke bare pålagt. Den bidrar også til bedre sikkerhet og hindrer økonomiske tap. NYHET | 11.02.2013