NIK - Nelfo InternkontrollNIK leveres med obligatorisk årlig lisensavgift for én bruker. Ønskes flere lisenser til flere brukere, må ekstra lisenser kjøpes. 

Brukernavn og passord

  • Når du har mottatt brukernavn og passord på e-post får du tilgang til NIK.
  • For å sikre at riktig person mottar brukernavn og passord, ber vi deg om å sende oss kontaktinformasjon inkludert e-postadresse på den som skal ha brukerlisens til  NIK.

Lisens

  • Lisensavgiften er for tilgang til NIK på web. 
  • Lisensavgiften gjelder fra 1/1 hvert kalenderår
  • Avtalen blir automatisk fornyet for 1 år av gangen.
  • For ikkemelemmer: NIK Etablering inkluderer lisens første år. 

Bestilling

I vår nettbutikk finner du alltid oppdaterte priser på programvare og lisenser: