NIK - Nelfo Internkontroll


NIK er et menystyrt verktøy som gir deg tilgang til prosedyrer, sjekklister, tabeller og maler.


Funksjoner

  • Fletteord i alle standardprosedyrer
  • Tilrettelagte dokumenter, tabeller og sjekklister
  • Ivaretar internkontrollforskriften på alle nivåer i din bedrift
  • Varslingsprofil med oppgavevarsling
  • Avvikshåndtering
  • Mulighet for å lage egne prosedyrer

Systemkrav

  • Systemet er web-basert og kan brukes på de mest brukte nettlesere som Internet Explorer, Chrome og Firefox
  • Tilgang gis ved at lisenstageren mottar et brukernavn og passord
  • For å benytte maler og dokumenter må brukeren ha installert MS Office og Acrobat Reader