KS–kvalitetssikringsmodul


KS KvalitetsSikring er en modul i Nelfo Integrator.
Kvalitetssikring er alle aktiviteter som bidrar til at interne og eksterne aktiviteter i bedriften tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles av kunder, samarbeidspartnere og bedriften selv.
KS KvalitetsSikring er et enkelt og funksjonelt verktøy for å oppfylle krav om kvalitet fra byggherre, hovedentreprenør m.fl.

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.

 

Hva er KS?

KS KvalitetsSikring inneholder prosedyrer, sjekklister, tabeller, dokumentmaler inkludert linker til aktuelle organisasjoner som virksomheten er avhengig av mht krav fra omgivelser, kunder og oppdrag. Innholdet er utviklet og bygget opp for passe spesielt godt til bedrifter innen elektro.
KS KvalitetsSikring er basert på NS EN ISO:9001 som angir krav som først og fremst har til hensikt å gi tillit til produkter og tjenester og dermed øke kundetilfredsheten. Vellykket kvalitetssikring handler mye om planlegging og gjennomføring av alle forhold som har betydning for et vellykket sluttresultat.
KS KvalitetsSikring har en logisk oppbygning hvor man gjennom å aktivisere enkle maler og prosedyrer bygger opp et spesialtilpasset ks-system.I KS er det videre fokus på risikostyring, krav til å gjennomføre risikoanalyser, avvik, avviksbehandling og iverksette tiltak. Alt tilrettelagt for at du raskt skal komme i gang med kvalitetssikring – til nytte både for egen bedrift, kunder og samarbeidspartnere. KS, med modulen NIK, kan benyttes som verktøy opp mot ISO:9001-sertifisering eller anvendes som verktøy uten sertifisering.

Hvorfor KS?

Kunder og samarbeidspartnere krever i stadig større utstrekning at du som leverandør har et kvalitetssikringssystem. Et godt kvalitetssikringssystem gir mange fordeler. Det er et virkemiddel for bedriften for å oppnå ønsket kvalitet på det den leverer. Hensikten er å styrke prosjektet ved å sikre at bedriften har nødvendig styring og kontroll på det som gjøres, og dermed det som faktisk leveres.

KS KvalitetsSikring tydeliggjøre ansvar i prosessene og sikrer at prosedyrer og standarder følges. KS bidrar til effektiv kommunikasjon i prosjektene og er en viktig kilde til erfaringsoverføring. Det forebygger feil og mangler og reduserer dermed kostnader. KS gir større forutsigbarhet og forenkler hverdagen til de som jobber i prosjektene og fører til at bedriften lettere tilfredsstiller interne og eksterne krav.


Web-basert system

  • Fleksibilitet - enkelt for bedrifter med flere ansatte og eller avdelinger å dele informasjon
  • Flere kan jobbe i programmet samtidig
  • Ingen installasjon av programvare
  • Feilretting og oppdateringer er tilgjengelig for alle brukere samtidig


Dokumentasjonskrav

Nelfo Integrator er totalløsningen som dekker bedriftens behov for dokumentasjon. Bredden og integrasjonen av moduler med grunnlaget fra NS 3451 bygningsdelstabellen, RIF FDV norm for bygninger/FDVU gir deg sikkerhet for at alle aktuelle anleggsdeler blir ivaretatt.

Nelfo Integrator moduler

     
Klikk på ett av symbolene hvis du ønsker informasjon om en annen modul.