FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold


FDV er en av modulene i Nelfo Integrator. Verktøyet brukes til å lage den pålagte brukerdokumentasjonen som kreves ved overlevering av byggeoppdrag. Det kan være en enkel FDV for mindre oppdrag, til større oppdrag som krever mer informasjon, underlag, rapporter og tegninger om det utførte prosjektet.

Kravet til formalisert og tilgjengelig dokumentasjon øker. Den nye TEK 2010 inneholder krav til å levere dokumentasjon allerede ved midlertidig brukstillatelse.

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.


Hensikt

FDV har som primærfunksjon å ta hensyn til og opprettholde et anleggs kvaliteter med hensyn til HMS uten at bruksegenskapene forringes.

Dokumentasjonen skal være enhetlig, ha en oppbygning, struktur, omfang og brukervennlighet som tilfredsstiller de som skal lage og/eller skrive FDV og for de som skal drifte anlegget i fremtiden.


Nelfo Integrator moduler

     
Klikk på ett av symbolene hvis du ønsker informasjon om en annen modul.


Samarbeidspartnere og tilgang til FDV

Samarbeidspartnere som utbygger, leverandører, underentreprenører og andre kan få tilgang til FDV-dokumentasjonen i sanntid. Disse kan følge med i fremdrift, skrive inn aktuell info om produkter og løsninger samt laste opp nødvendig tekniske informasjon, vedlegg, tegninger og beregninger. 


Dokumentasjonskrav

Nelfo Integrator er totalløsningen som dekker bedriftens behov for dokumentasjon. Bredden og integrasjonen av moduler med grunnlaget fra NS 3451 bygningsdelstabellen, RIF FDV norm for bygninger/FDVU gir deg sikkerhet for at alle aktuelle anleggsdeler blir ivaretatt.