Appløsinger i Nelfo Integrator

Modulene NIK, KS, PBL og IKK tilbyr appløsninger som gjør dokumentasjon sikrere og enklere.

App

NIK-app

        

 

NIK-app kan brukes med modulene NIK- og KS-appen og er "webversjonen" i lomma ute i produksjonen.  Med appen kan du lese og bruke prosedyrer, fylle ut sjekklister og tabeller og lese alle dokumenter tilknyttet det enkelte prosjekt. I tillegg kan du lese tegninger, skjemaer og øvrige prosjektdokumenter prosjektleder legger ut i prosjektet. Her registrer også avvik og endringer på selve prosjektet.

Ved å bruke NIK-app på prosjektene vil virksomheten ha full kontroll på hvem har gjort hva da all aktivitet spores på tid, sted og person.

 

 

iAvvik

        

iAvvik er knyttet til modulen NIK. Appen muliggjør registering og behandling av avvik, lese bedriftens prosedyrer og dokumentere og gjennomføre risikovurderinger/ SJA (Sikker-Jobb-Analyse).

 

IKK-app

        

IKK-app tilhører modilen IKK. Ved hjelp av IKK-app/nettbrett kan du utføre periodisk kontroll / verifikasjon av kunders el-anlegg på stedet. Ta bilder, legg inn kommentarer, fyll ut sjekkliste på stedet. Få god dokumentasjon og spar tid.