IKK - Internkontroll Kunde


IKK – Internkontroll kunder er en modul i Nelfo Integrator. Systemet kan tilpasses enhver periodisk kontroll / verifikasjon av kunders el-anlegg, inkludert sjekklister, måleprotokoller, etablering og håndtering av avvik og status.

IKK tilpasses det enkelte oppdrag og kundens behov. Du kan bygge opp og tilpasse egne sjekklister som kan brukes repetitivt fra kontroll til kontroll.

 

IKK kan brukes på PC og Nettbrett (android).

Benytt PCen til å sette opp kontrollen og bruk Nettbrettet til å gjennomføre kontrollen.
Du kan jobbe online og offline med synkronisering både før og etter at kontrollen er utført.

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.


Grunnlag

HMS er en del av Internkontrollforskriften som inkluderer blant annet

  • “Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr”.’
  • Den pålegger alle virksomheter som eier eller bruker elektriske anlegg å innføre internkontroll/tilsyn med el-anlegg.

NEK 400 6-62 spesifiserer krav til periodisk verifikasjon av en elektrisk installasjon og krav til rapportering.

Formålet er å sette virksomheten i stand til raskt å kunne utbedre feil eller mangler.


Hva er internkontroll?

Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet.

Et godt IK-system skal oppdage feil tidlig slik at feilene lager minst mulig skade. Gjennom dette skapes et godt arbeidsmiljø og sikkerhetsnivå.


Nelfo Integrator moduler

     
Klikk hvis du ønsker informasjon om en annen modul.