Nelfo Integrator - elektrobransjens totalløsning for dokumentasjon

En totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Styringssystem for Plan- og Bygningsloven (PBL) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV).

Fra 2019 endres prismodellen i Integrator. Bedriftene har til nå blitt fakturert for de brukerne som har tatt i bruk appene. Dette blir nå endret. For å senke terskelen for å ta verktøyet i bruk og sikre at HMS- og Kvalitetsmulighetene blir mer tilgjengelig og anvendelig ute i felt, endrer vi prismodellen. Kostnaden for appene blir fjernet og prisen på grunnmodulene justeres noe opp.

NIK - Nelfo Internkontroll

Inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter for å gjøre HMS og internkontroll i egen bedrift

PBL - Plan og Bygningsloven

Styringssystem for sentral- og lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven

IKK - Internkontroll Kunde

System som kan tilpasses periodisk kontroll og verifikasjon av dine kunders el-anlegg

FDV - Forvaltning, Drift, Vedlikehold

Verktøy for å lage den pålagte brukerdokumentasjonen som kreves ved overlevering av byggeoppdrag

KS–kvalitetssikringsmodul

KS KvalitetsSikring er verktøy for å oppfylle krav om kvalitet fra Byggherre, Hovedentreprenør m.fl.

Appløsinger i Nelfo Integrator

Modulene NIK, KS, PBL og IKK tilbyr appløsninger som gjør dokumentasjon sikrere og enklere.