Nelfo Integrator - elektrobransjens totalløsning for dokumentasjon

Nelfo Integrator består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll Kunde (IKK), Styringssystem PBL, Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV). Disse gir deg en totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon.

NIK - Nelfo Internkontroll

Inneholder alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter for å gjøre HMS og internkontroll i egen bedrift

PBL - Nelfo Plan og Bygningsloven

Styringssystem for sentral- og lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven

IKK - Nelfo Internkontroll Kunde

System som kan tilpasses periodisk kontroll og verifikasjon av dine kunders el-anlegg

FDV - Forvaltning, Drift, Vedlikehold

Verktøy for å lage den pålagte brukerdokumentasjonen som kreves ved overlevering av byggeoppdrag