NEK FAQ

Nelfo først i løypa
Nelfo er første virksomhet som tar i bruk NEKs nye tjenestemodul – FAQ-basen for normsamlinger. Denne gir tilgang til spørsmål og svar og andre nyttige verktøy for installatøren.

Ved å benytte menyen til høyre kommer du inn på NEK FAQ.


Del 1 - Q&A om NEK 400 og andre sentrale normsamlinger
Tjenesten inneholder foreløpig svar på over 800 spørsmål. Om du ikke finner svar på det du lurer på, kan du legge inn et nytt spørsmål. Dette rutes direkte til relevante normkomitéer, som normalt vil svare deg på e-post i løpet av 1-3 uker. I dagens løsning er det mest støtte for NEK 400, men tjenesten dekker også NEK 399, NEK 420 og NEK 440. I tjenesten kan du sortere på dato, emne, avsnitt eller unik ID – eller foreta et fritekstsøk.  

Del 2 - Tolkninger og endringer
Helt siden første utgave av NEK 400 og for senere utgivelser, har komiteen foretatt tolkninger av normsamlingen. Videre har det fra tid til annen blitt foretatt endringer i NEK 400, enten som følge av endringer i myndighetskrav eller at det har vært påtrengende av andre årsaker. NEK har også systematisert tolkning og endringer foretatt for de ulike utgavene.

Del 3 - Miniguide for NEK 400
NEK utvikler i samarbeid med NK 64 en miniguide for NEK 400. Formålet med offentliggjøringen av det «uferdige» produktet er å sondere interessen for en slik miniguide, samt åpne for innspill fra brukerne om guidens utforming. 

Alltid oppdatert
Innholdet vil alltid være oppdatert siden tjenesten kjører direkte mot NEKs database over spørsmål/svar, tolkninger og endringer. Du kan også legge inn nye spørsmål gjennom tjenesten, ved å trykke på spørsmålstegnet i høyre hjørne. Vi ber deg sjekke eksisterende spørsmål før du legger inn nye. Du vil få svar på e-post så raskt aktuell normkomite hos NEK har vurdert din henvendelse.

Sikker kilde
Det er NEKs normkomitéer som tolker normsamlingene. Derfor vil svarene du finner i tjenesten være kvalitetssikret. Tolkninger som er foretatt av andre kan sikkert være nyttig, men mangler forankringen i det faglige kollegiet i aktuell normkomite.

Nelfo deltar aktivt i komitèarbeide hos NEK, da normene utgjør en betydelig del av rammebetingelsene for medlemmene våre.