Febdok versjon 6.0

Vi har gleden av å lansere versjon 6.0 av Febdok.  Programmet kommer med en rekke nyheter som vi håper brukerne vil sette pris på. Febdokteamet takker for alle innspill fra våre brukere, som er med på å utvikle og gjøre Febdok til et bedre verktøy for bransjen.


FEBDOK versjon 6.0 er en fullversjon og en oppdatering. Denne kan oppgradere fra versjon 5.5.00 eller nyere. Har du en eldre versjon av FEBDOK må du ta en backup, slette FEBDOK filene og installere 6.0. Lokalklient må overføre lokal lisens til server og avinnstallere. Enbruker versjonen erstatter lokalklienten.


Rettelser/endringer til og med versjon 6.0.131:


 • Visning av backuptabell
 • Lokalklient er fjernet, erstattet med enbruker versjonen.
 • Sjekk av innstillbare vern
 • Utskriften feilliste for kurser er endret til meldingsliste for kurser
 • Lagt til mer informasjon i ASP Host Administrasjon
 • Prosjekt register
 • Cos phi for UPS inngang
 • Kan ha samme navn på underprosjekt.
 • Uthopp ved åpning eller import av gamle anlegg
 • Backup og eksport av store databaser
 • Feil ved lagring og mellomlagring av anlegg
 • Utskrifter
 • Tilbake kopiering og import av frg fil
 • NEK 400:2018
 • Beregning av sammenlagret strøm
 • Håndtering av tegnsett
 • Utskrifter
 • Generatordata
 • Vern innstillinger
 • BTS beregning
 • Forbedret rutine for å oppdatere leverandør basen til sql
 • Forbedret håndtering i egendefinert register av generator, transformator og UPS
 • Boligmappa
 • Oppdatert leverandør database

Rettelser/endringer i 6.0.167:


 • Sjekk av Icw og I (peak) maks støtstrøm på strømskinner
 • For skinnefordeling er det en ny mulighet for å fordele avganger langs skinnen på nytt
 • Mulighet for å følge I2t og I/Ipeak kurve med trådkors, forenkler avlesning av kurve
 • Zooming i hovedskjermbilde ved CTRL + Scroll musehjul
 • Ny sjekk av tåleevne for statisk switch ved utkobling på S-kurve
 • Ny melding ved manglende vern i anlegget
 • UPS og transformator blir rød ved feil spenningsnivåer
 • Oppdaterte vern, kabler og strømskinner
 • Ny kabelleverandør: BARTEC Technor AS
  • RADOX kabel og ledning, lagerført i Stavanger
 • Logo på avdelinger i konsern versjoner
 • Boligmappa, søk på Gårdsnr. Bruksnr.
 • Summering sammenlagret strøm
 • Spenningsfall for BTS anlegg
 • Minneproblem ved store utskrifter
 • Fasekoblinger ved beregning fra transformator
 • Konvertering fra Feb-91

Rettelser/endringer i 6.0.180:


 • Forenklet utforming av kurser i eksisterende bolig med ny dimensjoneringsbasis
 • Forbedret sjekk av skriveroppsett ved generering av utskrift
 • Epostinnstillinger fjernet
 • Oppdatert dansk dimensjoneringsbasis
 • Spenningsfall ved beregning fra transformator satt med standard referanse til HVNET
 • Fastsettelse av bryteevne for automater mer presis i forhold til EN 60898 og EN 60947
 • Reservekurs kan endres til distribuert belastning
 • Oppdaterte selektivitetstabeller
 • Fordelingsskjema viser nå justert verdi (Ir) for justerbare vern
 • Strømføringsevne parallelle kabler NEN 62.75
 • Spenningsfall ved beregning fra transformator
 • Sjekk av matrikkel med flere eiere i Boligmappa
 • Referanse for fastsettelse av maks lengde med hensyn på elektromagnetisk utkobling etter skilletrafo
 • Visning av prosjektnavn i anleggsregisteret
 • Feil ved åpning av anlegg
 • Forrigling ek, er og ez i transformatorregisteret
 • Innliming av fordeling med ulike fasekoblinger
 • Spenningsfall i utskrift "beregningsresultater"
 • Oppdatert leverandørinnhold

Veiledninger:Siste versjon er 6.0.180, som kan lastes ned her: