FEBDOK versjon 5.5.05

Versjon 5.5.05 er en fullversjon og en oppdatering. Denne oppdaterer fra versjon 5.3.00. Har du en eldre versjon må du ta backup, avinstallere, slette FEBDOK filer og installere 5.5.05.


Oppdatering:

Enbruker:

Last ned installasjonsfilen til datamaskinen og kjør den. Oppdateringen finner frem til FEBDOK filene selv.

Nettverk\Konsern\ASP Host:

Last ned installasjonsfilen til datamaskinen og kjør den på den maskinen som installerte server tidligere. Du vil få beskjed om å legge inn UNC path under installasjonen. Denne må peke til samme mappe hvor FEBDOK allerede ligger. (Hint: se i klientsetup mappen å server. Der ligger det en txt fil. UNC path står etter ExePath:.)

Klient\ASP Client:

Trenger ikke oppdatere klientene hvis versjonen er 5.3 eller nyere. Hvis den er eldre må klienten avinstalleres og kjøres på nytt fra klientsetup mappen i FEBDOK mappen på server. Den må kjøres fra plasseringen den ligger.

Lokalklient:

Det er rettelser på lokalklienten.
Følg instruksen for følgende versjon av lokalklienten.

5.5.00 – tilbakefør lokallisensen til server før avinstallasjon og installasjon av ny lokalklient.
5.5.02 – Lokalklienten må ha en lokallisens før avinstallasjon og installasjon av ny lokalklient
5.5.03 – Lokalklienten må ha en lokallisens før avinstallasjon og installasjon av ny lokalklient


Rettelser:


  • Skinner
  • Lokal klient
  • Utskrifter
  • Distribuert last
  • Oppdatert database
    • Schneider
    • ABB
  • BS7671 Amd.3:2015