Febdok

Febdok on pienjännitesähköasennusten mitoitukseen ja dokumentointiin tarkoitettu ohjelma. Febdok tarkistaa sähköasennuksen standardinmukaisuuden standardin SFS 6000 mukaan. Febdokia voidaan käyttää asuin-, toimisto- ja liikerakennusten sekä sairaaloiden, teollisuusrakennusten sähköasennusten laskentaan ja dokumentointiin


Finskheading


norgeUk

Febdoki:a käyttävät sähkösuunnittelijat, sähköurakoitsijat sekä sähköalan oppilaitokset. Ohjelmisto on markkinajohtaja sähköasennusten mitoituksessa Norjassa. Ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään säännöllisesti ottaen huomioon käyttäjien tarpeet ja toivomukset. Febdok julkaistiin vuonna 1991, ja ohjelmistoa myydään Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa

Voit tutustua ohjelmiston aloitusoppaaseen osoitteessa http://severi.sahkoinfo.fi/febdokopas/  


Febdok ominaisuudet

 • Laskee oikosulku- ja vikavirrat
 • Laskee kosketusjännitteen ja jännitteenaleneman
 • Valitsee johtimet, virtakiskot ja suojalaitteet
 • Tarkistaa suojalaitteiden oikosulun katkaisukyvyn ja katkaisuajan
 • Tarkistaa suojalaitteiden välisen selektiivisyyden
 • Tarkistaa backup-suojauksen
 • Tuottaa tarvittavat dokumentit urakoitsijoille, tarkastajille ja sähkölaitteiston haltijoille
 • Laskee UPS-verkon sekä verkkosyöttö että akkusyöttötilanteessa
 • Laskee muuntaja-asennusten ensiö- ja toisiopuolen suureet
 • Laskee generaattorijakelun (vaatii lisäosan)

Dokumentit ja raportit

 • Kansisivu
 • Päätiedot
 • Asennuksen yksiviivainen pääkaavio
 • Keskuksen pääkaavio
 • Keskuksen virtapiirit
 • Vikavirrat keskuksissa
 • Yksityiskohtaiset virtapiiritiedot
 • Suojalaitteiden asettelut
 • Laskelmien tulokset
 • Virtapiiritiedot, myös laajennettu
 • Selektiivisyysanalyysit
 • Vikailmoitukset virtapiireille
 • Poikkeamakaavio
 • Kaapeli-, virtakisko- ja ylivirtasuojalaitetyypit
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus
 • UPS-kysely
 • Generaattorikysely

Lisenssit:


Paikallisversio
Ohjelma asennetaan käyttäjän koneelle. Kaikki laitteistot ja muut rekisterit näkyvät vain tälle koneelle. Aloituspaketissa on varalla toinen käyttöoikeus ohjelman asentamiseksi tarvittaessa toiselle koneelle.

Verkkoversio
Ohjelma asennetaan palvelimelle ja työpisteille asennetaan työpiste(client) –ohjelma, jonka kautta käytetään palvelimella sijaitsevia yhteisiä rekistereitä eri käyttäjien kesken. Aloituspaketissa on varalla toinen käyttöoikeus, jonka voi ottaa käyttöön tai säästää esimerkiksi palvelinrikon varalle.