Febdok

Febdok on pienjännitesähköasennusten mitoitukseen ja dokumentointiin tarkoitettu ohjelma. Febdok tarkistaa sähköasennuksen standardinmukaisuuden standardin SFS 6000 mukaan. Febdokia voidaan käyttää asuin-, toimisto- ja liikerakennusten sekä sairaaloiden, teollisuusrakennusten sähköasennusten laskentaan ja dokumentointiin


Finskheading


norgeUk

Febdoki:a käyttävät sähkösuunnittelijat, sähköurakoitsijat sekä sähköalan oppilaitokset. Ohjelmisto on markkinajohtaja sähköasennusten mitoituksessa Norjassa. Ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään säännöllisesti ottaen huomioon käyttäjien tarpeet ja toivomukset. Febdok julkaistiin vuonna 1991, ja ohjelmistoa myydään Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Iso-Britanniassa

Voit tutustua ohjelmiston aloitusoppaaseen osoitteessa http://severi.sahkoinfo.fi/febdokopas/  


Febdok ominaisuudet

 • Laskee oikosulku- ja vikavirrat
 • Laskee kosketusjännitteen ja jännitteenaleneman
 • Valitsee johtimet, virtakiskot ja suojalaitteet
 • Tarkistaa suojalaitteiden oikosulun katkaisukyvyn ja katkaisuajan
 • Tarkistaa suojalaitteiden välisen selektiivisyyden
 • Tarkistaa backup-suojauksen
 • Tuottaa tarvittavat dokumentit urakoitsijoille, tarkastajille ja sähkölaitteiston haltijoille
 • Laskee UPS-verkon sekä verkkosyöttö että akkusyöttötilanteessa
 • Laskee muuntaja-asennusten ensiö- ja toisiopuolen suureet
 • Laskee generaattorijakelun (vaatii lisäosan)

Dokumentit ja raportit

 • Kansisivu
 • Päätiedot
 • Asennuksen yksiviivainen pääkaavio
 • Keskuksen pääkaavio
 • Keskuksen virtapiirit
 • Vikavirrat keskuksissa
 • Yksityiskohtaiset virtapiiritiedot
 • Suojalaitteiden asettelut
 • Laskelmien tulokset
 • Virtapiiritiedot, myös laajennettu
 • Selektiivisyysanalyysit
 • Vikailmoitukset virtapiireille
 • Poikkeamakaavio
 • Kaapeli-, virtakisko- ja ylivirtasuojalaitetyypit
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutus
 • UPS-kysely
 • Generaattorikysely

Lisenssi:


Yhden käyttäjän
Ohjelma asennetaan käyttäjän koneelle. Aloituspaketissa on varalla toinen käyttöoikeus ohjelman asentamiseksi tarvittaessa toiselle koneelle.

Palvelimena
Ohjelma asennetaan toimiston palvelimelle, johon liitetyistä työasemista ohjelmaa voidaan käyttää. Aloituspaketti sisältää käyttöoikeuden yhdelle käyttäjälle kerrallaan, lisäksi varalla on toinen käyttöoikeus.