FEBDOK

FEBDOK er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. FEBDOK benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Grunnleggende - 3 dager

Mål:

Etter dette kurset skal du kunne bruke dataprogrammet FEBDOK til å utføre beregninger av elektriske anlegg i henhold til FEL og NEK400


Fordypning - 2 dager

Mål:

Etter dette kurset skal du kunne bruke dataprogrammet FEBDOK til å utføre komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til FEL og NEK400. Du skal også kunne vurdere beregningsresultatene og foreta faglige vurderinger.  Dette kurset krever forkunnskaper i FEBDOK


Oppfriskning - 1 dag

Mål:

Etter dette kurset skal du ha fått innsikt i nyhetene og fasiliteter i siste versjon av FEBDOK