Febdok

Febdok er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Febdok benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Grunnleggende - 3 dager

Mål:

Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

I fokus er feilstrømmer, bryteevne, selektivitet, verninnstillinger, ulike utskrifter, bolig, næringsbygg og veilys.


Fordypning - 2 dager

Mål:

Etter dette kurset skal du kunne bruke dataprogrammet Febdok til å utføre mer komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

Vi fokuserer på transformatorer, UPS, selektivitet, justering av vern og generator.


Oppfriskning - 1 dag

Mål:

Tilpasses hvert enkelt kurs. Perfekt som bedriftsinternt kurs der varighet og lokasjon er fleksibel. Eksempler til tema kan være selektivitet, UPS, generator, bryteevne, overbelastning, kortslutning, vurdering av anlegg, valg av vern, justering av vern, med mer.