Febdok

Febdok er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Febdok benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt).


Febdok
 
Pris Nelfo medlem
Pris ikke medlem

Enbruker
Kr: 12.850,-
Kr: 19.800,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.800,-
Kr: 9.600,-

Server
Kr: 12.850,-
Kr: 19.800,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.800,-
Kr: 9.600,-

Konsern
Kr: 62.250,-
Kr: 96.000,-
Vedlikehold
 
Kr: 29.000,-
Kr: 48.000,-

ASP Host
Kr: 12.850,-
Kr: 19.800,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.800,-
Kr: 9.600,-

ASP Client
Kr: 12.850,-
Kr: 19.800,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.800,-
Kr: 9.600,-

Moduler

Vær oppmerksom på at antall modulrettigheter må være likt med antall brukerrettigheter i ditt FEBDOK abonnement. 
(se prisstruktur her)


Generator                   
Kr: 1.450,-
Kr: 2.400,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.450,-
Kr: 2.400,-

Impedansejordet nett
Kr: 1.450,-
Kr: 2.400,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.450,-
Kr: 2.400,-

Tilleggsvarer


Ekstra brukerrettighet
Kr: 3.450,-
Kr: 5.600,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.900,-
Kr: 4.800,-

Ekstra avdeling konsern
Kr: 12.850,-
Kr: 19.800,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.800,-
Kr: 9.600,-

Svensk Språk og dim. basis
Kr: 6.400,-
Kr: 9.900,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.900,-
Kr: 4.750,-

Dansk språk og dim. basis
Kr: 6.400,-
Kr: 9.900,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.900,-
Kr: 4.750,-

Finsk språk og dim. basis
Kr: 6.400,-
Kr: 9.900,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.900,-
Kr: 4.750,-

Engelsk språk og dim. basis
Kr: 6.400,-
Kr: 9.900,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.900,-
Kr: 4.750,-