FEBDOK

FEBDOK er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. FEBDOK benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt).


FEBDOK
 
Pris NELFO medlem
Pris ikke medlem

Enbruker
Kr: 11.950,-
Kr: 18.450,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.400,-
Kr: 8.800,-

Server
Kr: 11.950,-
Kr: 18.450,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.400,-
Kr: 8.800,-

Konsern
Kr: 59.800,-
Kr: 92.250,-
Vedlikehold
 
Kr: 27.000,-
Kr: 44.000,-

ASP Host
Kr: 11.950,-
Kr: 18.450,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.400,-
Kr: 8.800,-

ASP Client
Kr: 11.950,-
Kr: 18.450,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.400,-
Kr: 8.800,-

Moduler

Vær oppmerksom på at antall modulrettigheter må være likt med antall brukerrettigheter i ditt FEBDOK abonnement. 
(se prisstruktur her)


Generator                   
Kr: 1.350,-
Kr: 2.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.350,-
Kr: 2.200,-

Impedansejordet nett
Kr: 1.350,-
Kr: 2.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.350,-
Kr: 2.200,-

Tilleggsvarer


Ekstra brukerrettighet
Kr: 3.250,-
Kr: 5.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.700,-
Kr: 4.400,-

Ekstra avdeling konsern
Kr: 11.950,-
Kr: 18.450,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.400,-
Kr: 8.800,-

Svensk Språk og dim. basis
Kr: 5.950,-
Kr: 9.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.700,-
Kr: 4.400,-

Dansk språk og dim. basis
Kr: 5.950,-
Kr: 9.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.700,-
Kr: 4.400,-

Finsk språk og dim. basis
Kr: 5.950,-
Kr: 9.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.700,-
Kr: 4.400,-

Engelsk språk og dim. basis
Kr: 5.950,-
Kr: 9.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.700,-
Kr: 4.400,-