Febdok

Febdok er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Febdok benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt).


Febdok
 
Pris Nelfo medlem
Pris ikke medlem

Enbruker
Kr: 12.450,-
Kr: 19.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.600,-
Kr: 9.200,-

Server
Kr: 12.450,-
Kr: 19.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.600,-
Kr: 9.200,-

Konsern
Kr: 62.250,-
Kr: 96.000,-
Vedlikehold
 
Kr: 28.000,-
Kr: 46.000,-

ASP Host
Kr: 12.450,-
Kr: 19.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.600,-
Kr: 9.200,-

ASP Client
Kr: 12.450,-
Kr: 19.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.600,-
Kr: 9.200,-

Moduler

Vær oppmerksom på at antall modulrettigheter må være likt med antall brukerrettigheter i ditt FEBDOK abonnement. 
(se prisstruktur her)


Generator                   
Kr: 1.400,-
Kr: 2.300,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.400,-
Kr: 2.300,-

Impedansejordet nett
Kr: 1.400,-
Kr: 2.300,-
Vedlikehold
 
Kr: 1.400,-
Kr: 2.300,-

Tilleggsvarer


Ekstra brukerrettighet
Kr: 3.350,-
Kr: 5.400,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.800,-
Kr: 4.600,-

Ekstra avdeling konsern
Kr: 12.450,-
Kr: 19.200,-
Vedlikehold
 
Kr: 5.600,-
Kr: 9.200,-

Svensk Språk og dim. basis
Kr: 6.200,-
Kr: 9.600,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.800,-
Kr: 4.600,-

Dansk språk og dim. basis
Kr: 6.200,-
Kr: 9.600,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.800,-
Kr: 4.600,-

Finsk språk og dim. basis
Kr: 6.200,-
Kr: 9.600,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.800,-
Kr: 4.600,-

Engelsk språk og dim. basis
Kr: 6.200,-
Kr: 9.600,-
Vedlikehold
 
Kr: 2.800,-
Kr: 4.600,-