Febdok

Febdok er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Febdok benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Oppdatering til Febdok 6.0.180

Versjon 6.0.180 er en fullversjon og oppdatering. Denne oppgraderer fra versjon 5.5.00. Denne versjonen kan lastes ned gjennom programmet og på denne siden.

Enbruker og enbruker med nettverks lisens:
Last ned Setup_Single.exe og kjør filen. Enbruker kan nå bruke nettverks lisens og synke med Febdok server. Se veiledningen enbruker med nettverkslisens.

Server:
Last ned Setup_Server.exe, og kjør den på maskinen som installerte Febdok server.

Klient:
Det er ikke nødvendig å oppdatere klienten, hvis klienten er versjon 5.3 eller nyere. Har dere klienten på TS eller via citrix så må klienten være 6.0.6 eller nyere.


Siste fullversjon er 6.0.180

Nedlastningene gjelder nyinstallasjoner og oppgradering.


Demo

Febdok demo varer i 45 dager på en datamaskin hvor FEBDOK ikke har vært installert tidligere.

Aktiveringsnøkkel

Du kan få tilsendt din aktiveringsnøkkel på e-post. Her kreves det brukernavn og passord.

Klientremover

Hvis du ikke får avinstallert en Febdok klient kan du bruke denne. Du må være klar over at denne rått og brutalt fjerner alt av Febdok på maskinen.

Siste leverandørdata

Databasedato: 11.06.2019
Denne følger kun med versjon 6.0.180. Dersom du har versjon 6.0.131 så last ned siste basen under som har versjonsdato 22.10.2018

MDB: Last ned basen og deretter flytt eller kopier basen inn i Febdok katalogen. Erstatt basen som ligger der.

Oppgrader SQL base:
Last ned leverandørbasen. Legg den i Febdok katalogen og erstatt den som ligger der fra før. Start febdok og trykk i oppstartskjerm på "Oppdater leverandør databasen" for å oppdatere SQL, eller start programmet febsql.exe i Febdok katalogen.

Enbruker: Databasen legges i katalogen c:\programdata\febdok\
Server, Konsern, ASPHost: Databasen legges i Febdok nettverksmappe.

NB! Du må ha versjon 6.0.92 for å kunne bruke den siste leverandørbasen