Febdok

Febdok er et dataprogram for dimensjonering og dokumentasjon for installasjoner i henhold til FEL og NEK 400. Febdok benyttes i dag på boliginstallasjoner, offshore, sykehus, industri og næringsbygg.


Febdok er beregnet for installatører, rådgivere, ingeniører og skoler. Programmet er markedsledende innen beregning av elektriske anlegg i Norge. Programmet er i stadig utvikling, og vi utvikler funksjoner for nye markeder. Febdok ble først lansert i 1991, og er i dag tilgjengelig i Norge, Sverige, Danmark, Finland og England (under navnet designgenie).


I Febdok kan du

 • Beregne kortsluttningsstrømmer/feilstrømmer
 • Beregne berøringspenninger og spenningsfall
 • Dimensjonere ledninger, skinner og vern
 • Kontrollere vernets bryteevne og utkoblingstid
 • Kontrollere selektivitet (selektivitetsanalyse)
 • Kontrollere backup/kaskade beskyttelse mellom vern
 • Gi nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør
 • Sende "melding om installasjonsarbeid" elektronisk til netteier/DLE
 • Beregne UPS i både nett og batteridrift
 • Regne på skilletrafo enten på primær eller sekundærside
 • Bruke Boligmappa
 • Beregne generatorinstallasjoner
  (krever modul)
 • Beregne impedansejordet nett
  (krever modul)

Utskrifter og dokumentasjon

 • Dokumentforside
 • Hoveddata
 • Beregningsresultater
 • Hovedkurs- og fordelingsskjema
 • Detaljert kursfortegnelse
 • Forenklet kursfortegnelse
 • Verninnstillinger i anlegget
 • Oversikt over aktuelle
  kortsluttningstrømmer/feilstrømmer i anlegget
 • Selektivitesanalyse
 • Lister over kabler, vern og skinner som er benyttet i anlegget
 • Melding om installasjonsarbeid
 • Erklæring om samsvar
 • UPS forespørrsel
 • Generator forespørsel
 • 5 Sikre

Versjoner:


Enbruker
Grunnpakke har 2 brukerrettigheter. Programmet kan installeres på 2 seperate datamaskiner. Enbruker kan nå også bruke nettverks lisens og synke mot server.

Server
Grunnpakke har 2 samtidige brukere. Dette betyr at 2 kan være pålogget samtidig. Programmet installeres på en server, deretter installerer man klienter på klientmaskiner.

Konsern
Grunnpakke har 10 samtidige brukere og 5 avdelinger\firma. Her kan du ha 5 avdelinger eller firma samlet på ett sted med felles database. Alle brukeren kan få tilgang til alle anlegg som blir lagret i systemet.

ASP Host
Grunnpakke har 1 brukerrettighet. Denne installeres på en server. Her kan du koble opp ASP Client`er som får en egen database og brukerrettigheter. ASP Host brukeren er et større IT firma som drifter tjenester for andre.

ASP Client
Grunnpakke har 2 samtidige brukerrettigheter. Denne versjonen må kobles sammen med en ASP Host. Her vil ASP Client få egen pålogging til egen base. Denne versjonen blir brukt av firma som har driftsavtale med et IT selskap.