Eldata - elektrobransjens tilbuds- og kalkulasjonsverktøy.

NB! På grunn av ferieavvikling har Eldata ingen support i følgende uker 28, 30 og 31. Vennligst se våre support sider.  

Eldata er verktøyet for å regne ut priser, timer og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag. Utregningene baseres på priser fra dine leverandører, gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen. 


Nelfoskolen arrangerer praktiske kurs i grunnleggende kunnskaper om kalkulasjon og bruk av kalkyleverktøyet Eldata


Eldata Grunnl. Kalkulasjon, Anbuds og tilbud (2 dager)
Mål:

Forstå, på et grunnleggende nivå, kalkulasjonsarbeid og tilbudsarbeid og bruke programmet til enklere lage anbud og tilbud. Kjenne til strukturer og roller i bransjen. Kjenne til samspillet mellom Byggherre, Rådgiver og Entreprenør.Grunnleggende Standarder knyttet opp til anbud og anbudsunderlag, beskrivelse og prosjektering, ved å kjenne til NS 3450, NS 3451 og NS 3420 serien Kjenne til begrepet OpenBIM (Bygnings Informasjons Modelering)Bygge opp kalkyler slik at denne skal kunne nyttiggjøres fra tilslag, og ut hele produksjonsfasen.Lage egne prosjekt og tilbuds maler til senere prosjekter. Lage engne punkt og system pakkeløsninger for senere bruk. Kjenne til hvordan man kalkulerer i programmet.