Eldata - elektrobransjens tilbuds- og kalkulasjonsverktøy.

NB! På grunn av ferieavvikling har Eldata ingen support i følgende uker 28, 30 og 31. Vennligst se våre support sider.  

Eldata er verktøyet for å regne ut priser, timer og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag. Utregningene baseres på priser fra dine leverandører, gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen. 


Eldata proff

Eldata proff grunnpakke - inkluderer 3 personlige brukere som kan fordeles på Eldata anbud eller Eldata tilbud (Tidligere Eldata og Eltilbud).

Eldata proff inkluderer 2 programmer i en løsning, både Eldata anbud og Eldata tilbud (Tidligere Eldata og Eltilbud). 

Trenger dere flere brukere enn 3 kan ekstra brukerrettigheter enkelt bestilles. 

Etter grunnpakke kjøp. Kommer ved hvert nytt kalender år en årlig lisens og vedlikeholdsavgift på programpakken (varenummer 1200) pluss årlig avgift per ekstra brukerrettighet. Abonnementet løper hvert år til skriftlig oppsigelse (3 mnd. før nytt kalender år)

Pris for medlem 20 500,-
Andre 37 000,-

Bestill


Eldata tilbud (tidligere Eltilbud)

Eldata tilbud Grunnpakke inkluderer 3 personlige brukere. Programmet kan enkelt oppgraderes til Eldata proff, som inkluderer 2 programmer i en løsning, både Eldata anbud og Eldata tilbud (Tidligere Eldata og Eltilbud). Trenger dere flere brukere enn 3 kan ekstra brukerrettigheter enkelt bestilles på våre nettsider.  

Etter grunnpakke kjøp. Kommer ved hvert nytt kalender år en årlig lisens og vedlikeholdsavgift på programpakken pluss årlig avgift per ekstra brukerrettighet. Abonnementet løper hvert år til skriftlig oppsigelse (3 mnd. før nytt kalender år)

Pris for medlem 8 900,-
Andre 17 500,-

Bestill


Flere brukerlisenser 

Ønsker du at flere i bedriften skal ha tilgang til Eldata anbud og eller Eldata tilbud kan du bestille ekstralisenser.

Etter grunnpakke kjøp. Kommer ved hvert nytt kalender år en årlig lisens og vedlikeholdsavgift på programpakken pluss årlig avgift per ekstra brukerrettighet. Abonnementet løper hvert år til skriftlig oppsigelse (3 mnd. før nytt kalender år)

Eldata anbud og Eldata tilbud - ekstra bruker

Pris for medlem kr  3 100,-
Andre 4 900,-

Bestill