Eldata - elektrobransjens tilbuds og kalkulasjonsverktøy

NB! Vi har ubetjent support på Eldata i en kort periode i Påsken. Fra 26. mars til og med 2. april. 

Eldata er dataverktøyet for å regne ut priser og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag. Utregningene baseres på gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen. Eldata Proff løsningen gir deg to programmer i én; Eldata tilbud og Eldata Anbud og kan brukes på store og små elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg.

 


Få bedre kontroll på kostnader, dekningsbidrag og fortjeneste og dokumentasjon på egne anbud/tilbud! Samle erfaringstall og bruk tidligere anbud! 

Bruk underlaget for å få kontroll på prosjektgjennomføring. Unngå uklarheter og dokumenter alle elementer i ditt tilbud/anbud.

Eldata gir deg oppdaterte priser og dine rabatt- og prosjektavtaler fra dine grossisters sider.

Eldata er anbuds- og tilbuds- programmet fra små til større elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg.

Vi har over 2 000 brukere og er bransjens mest anvendte og komplette kalkulasjonssystem


Eldata proff forenkler anbuds- og tilbudshverdagen ved å:

Les mer her!

Kombinere Eldata anbud og Eldata tilbud i en løsning


Med ditt kundeforhold hos grossister og leverandører få satt opp automatisk pris og rabattimport

Vise dine nettopriser og rabatter. Sammenlikne priser og velge produkter.  

Enkelt vise billigste leverandører i dine prosjekter.

Gi deg økonomisk oversikt og kontroll på kostnader og dekningsbidrag.

Gi deg dokumentasjon på anbudene og tilbudene.
 
Gjenbruke erfaringstall fra tidligere anbud (kopier og gjenbruk).
 
Lese inn og returnere beskrivelser/ prisforespørsler elektronisk.

Eksportere prosjektene dine til de fleste økonomisystemene i bransjen.

Få detaljerte tilbudsbrev, nøkkeltallsrapporter, dokumentasjon og annet prosjekteringsunderlag.


Eldata tilbud- for enkel tilbudsberegning

Eldata tilbud (tidligere Eltilbud) er dataprogrammet for tilbudsberegning av mindre elektrooppdrag, små prosjekter og service jobber hvor det ikke stilles krav til enhetspriser og delsummer i henhold til Norsk Standard.  

Her forutsettes det at du vet noe om hva du vil bruke som nøkkeltall og påslagsfaktorer på materiell og arbeid. Du leser inn dine priser og rabatter fra dine leverandører manuelt, og du har ikke samme muligheter til elektronisk samspill som omtalt om Eldata Proff. 

Har du allerede Eltilbud, oppgrader til Eldata Proff 8.1 på www.eldata.no
Det vil dukke opp to ikoner på skrivebordet ditt hvor du har full tilgang på Eldata Tilbud, men det er enkelt å oppgradere til den nye totalpakka ved å betale differansen.Les mer på www.eldata.no eller bestill oppgradering her

Ellers har man forøvrig samme tilgang til Eldata pakkeregister, akkord/arbeidstariff, og øvrige lønns og tariff verdier i henhold til Landsoverenskomsten for elektro. Eldata tilbud ha manuell innlesing av vare og rabatt filer som tidligere Eltilbud.