Eldata - elektrobransjens tilbuds- og kalkulasjonsverktøy.

NB! På grunn av ferieavvikling har Eldata ingen support i følgende uker 28, 30 og 31. Vennligst se våre support sider.  

Eldata er verktøyet for å regne ut priser, timer og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag. Utregningene baseres på priser fra dine leverandører, gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen. 


Eldata Proff er anbuds- og tilbudsprogrammet fra små til større elektrotekniske installasjoner i alle typer bygg og anlegg. Produktet er utviklet av Nelfo.

Med over 2 000 brukere er dette bransjens mest anvendte og komplette kalkulasjonssystem.


Eldata proff forenkler anbuds- og tilbudshverdagen:

  • Spar tid med egne, forhåndsinnstilte kalkylefaktorer
  • Juster nøkkeltall, timer og varer raskt- se resultatet umiddelbart!
  • Se resultatet i timer og pris mens du jobber med anbudet!
  • Med ditt kundeforhold hos grossister og leverandører setter du opp automatisk pris og rabattimport.
  • Viser enkelt billigste leverandører i dine prosjekter.
  • Gjenbruk erfaringstall fra tidligere anbud (kopier og gjenbruk).
  • Les inn og returnere beskrivelser/ prisforespørsler elektronisk.
  • Eksporter prosjektene dine til de fleste økonomisystemene i bransjen.
  • Få detaljerte tilbudsbrev, nøkkeltallsrapporter, dokumentasjon og annet prosjekteringsunderlag.

Les mer om noen funksjoner her!


Eldata tilbud for enkel tilbudsberegning

Eldata tilbud er dataprogrammet for tilbudsberegning av mindre elektrooppdrag, og servicejobber hvor det ikke stilles krav til enhetspriser og delsummer i henhold til Norsk Standard.  

Her forutsettes det at du vet noe om hva du vil bruke som nøkkeltall og påslagsfaktorer på materiell og arbeid. Du leser inn dine priser og rabatter fra dine leverandører manuelt, men har ikke samme muligheter til elektronisk samspill som omtalt om Eldata Proff. 

Har du allerede Eldata tilbud, kan du enkelt oppgradere til Eldata Proff.
Du bestiller enkelt oppgradering her.