Boligmappa.no - Boligens servicehefte på nett

På boligmappa.no knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra kvalifiserte håndverkere. Boligeier kan selv legge inn egne notater, bilder og kvitteringer, og til sammen skaper dette en komplett servicehistorikk over boligen.

boligmappa elektromontører

Kun seriøse bedrifter får tilgang
Boligmappa.no er resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Det er kun seriøse bedrifter som får tilgang, og på den måten er Boligmappa i front med å digitalisere vekk useriøse aktører. Nelfo er en av aktørene som står bak Boligmappa. I tillegg er Ambita AS, Rørentreprenørene Norge og Elektroforeningen (EFO) med som eiere. Ambita AS er forøvrig heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

For privatpersoner
Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett, og er en gratis tjeneste for privatpersoner (boligeiere). Boligmappa følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som til enhver tid står registrert som eier. Det sikres ved bruk av BankID og synkronisering med Tinglysningsregisteret. På denne måten har både dagens og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen man eventuelt skal selge.
Les mer på Boligmappa.no her. 

For bedrifter
For håndverkere leverer Boligmappa et system for innhenting, deling og lagring av informasjon på norske bygg og boliger. Systemet bidrar til at man får korrekt navn og adresseinformasjon på kundene, og det er i seg selv grunn god nok til å benytte Boligmappa.
Systemet har også knytninger til matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister, og er tilgjengelig via en frittstående webportal eller som en integrert tjeneste i nær 30 ulike forretningssystem.

Mer kontroll og sparer tid
Boligmappas løsning gjør det enklere å tilfredsstille regelverket og få bedre oversikt og kontroll. I tillegg gir tjenesten seriøse bedrifter tilgang til å sende viktig dokumentasjon elektronisk til bygg- og boligeiere på boligmappa.no. Dette gjør at du sparer tid og utfører nødvendig «papirarbeid» mer effektivt: 90 % av bedriftene som bruker Boligmappa oppgir at de sparer tid per oppdrag, og tre av fire mener bedriften får mer kontroll og bedre informasjonsflyt. Alle Nelfos medlemsbedrifter får 10% rabatt.

Allerede integrert
Boligmappa er integrert i en rekke dokumentasjonsverktøy som bransjen allerede bruker, slik som FebDok,Nelfo Ressurs, Visma Contracting, Tripletex, NRL websystem, Cordel, Holte Joboffice, UniMicro, Handyman, Speedycraft med flere.
Les mer på Boligmappa Bedrift her. 

Kontaktperson Boligmappa
Per-Christian Svendsen
Daglig leder i Boligmappa
Mobil: 920 22 577
Epost:  per.svendsen@boligmappa.no

Kontaktperson Nelfo
Harald Lid
Direktør økonomi og organisasjon
Mobil: 917 50 711
Epost: harald.lid@nelfo.no