5 Sikre - dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig, og vi har derfor utviklet skjemaer for fagområdene elsikkerhet, elkontroll, ekom, kameraovervåking, alarminstallasjoner, tette bygg og HMS.


5 Sikre ble utarbeidet av Nelfo i samarbeid med dsb, dle og andre eksperter i 2006 som et minimum til standard boligdokumentasjon og bygger på standardiserte sjekklister som til en hver tid tilfredsstiller gjeldende krav i forskrift og norm.

De opprinnelige 5 skjemaene som dekket elsikkerhet var rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, kursfortegnelse, utstyrsdokumentasjon og erklæring om samsvar.

Skjemaene sørger også for at forventningen til hva som skal dokumenteres, og i hvilket omfang, er den samme - uavhengig av hvilket område eller region arbeidet er utført i. I ettertid har det blitt inngått tilsvarende samarbeid med Nkom for ekom-skjema.


Kategoriene elsikkerhet og ekom finnes i en utgave for medlemmer av Nelfo og i en egen nøytral utgave. Sistnevnte kan lastes ned fra hhv. dsb eller Nkom sine hjemmesider.

I senere tid har de opprinnelige 5 Sikre skjemaene fått godt selskap av nå i dag totalt 21 andre skjemaer, som igjen er delt opp i kategoriene Elsikkerhet, Elkontroll, EKOM, Kamera, Tette bygg, Brann og HMS.

Skjemaene tilbys via flere av Nelfo sine dataverktøy og er tilgjengelig på våre hjemmesider. I tillegg har Nelfo eksklusive avtaler med leverandører av relevante verktøy, slik at skjemaene også kan fylles ut i disse. Skjemaene som ikke er nøytrale skal i all vesentlig grad være en medlemsfordel i Nelfo.

Kontaktpersoner

Bjørn Fossum
Fagsjef IKT
Tlf:
02308
Mob:
928 92 825
Bjørn Sørensen
Fagsjef Elsikkerhet
Tlf:
02308
Mob:
909 54 035