Y-veien

Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn. Dette utdanningstilbudet finnes ved flere høyskoler rundt om i landet, og det er også mulig å fullføre Y-veien som privatist. På grunn av den praktiske yrkesbakgrunnen får studentene ved Y-veien ofte veldig gode resultater.

Studiet er lagt opp nesten likt som en klassisk ingeniørutdanning, men med noen spesialtilpassede fag. Studentene fra Y-veien får en nyttig krysskompetanse gjennom blandingen av den praktiske erfaringen som montør og den akademiske kunnskapen de får gjennom studiet. Studentene fra Y-veien får ofte spennende lederstillinger

Flere av elevene med fagbrev fra elektrolinjen ønsker å ta en videre utdanning, og mange får også lyst til dette etter å ha prøvd seg noen år i arbeidslivet. Uten generell studiekompetanse er færre dører åpne på universiteter og høyskoler, men gjennom Y-veien er det mulig å ta en treårig ingeniørutdanning på bakgrunn av fagbrevet. Y-veisstudiene har de fleste fagene til felles med «vanlige» ingeniørutdanninger, men har også noen spesialtilpassede emner.

Viktig krysskompetanse
Med den praktiske erfaringen fra yrkesfag har studentene ved Y-veien en viktig fordel i forhold til andre ingeniørstudenter. De vet hvordan bygg- og anleggsbransjen fungerer i praksis, og får dermed en veldig nyttig krysskompetanse. Dette kan for eksempel gjøre det lettere å se utfordringer som kan dukke opp, og å finne smarte løsninger på tekniske problemer. Ingeniørutdanning ved Y-veien gir derfor en svært etterspurt og verdifull kompetanse i arbeidslivet.

Y-veistudenter gjør det bedre
Det viser seg at studentene ved Y-veien får bedre karakterer og har lavere fravær enn studentene på den klassiske ingeniørutdanningen. Dette kan blant annet komme av den praktiske erfaringen disse studentene sitter inne med, både fra tiden som lærling og fra arbeidslivet i etterkant. De fleste Y-veis studentene har nemlig jobbet noen år før de starter på den høyere utdanningen. Frafallet blant studentene ved Y-veien er også mye lavere enn på den vanlige ingeniørlinjen. Mens 50 prosent av studentene på ingeniørlinjene slutter før de er ferdigutdannet er det kun 12 prosent av Y-veis studentene som dropper ut av utdanningen.