Lærlinger

Ved å ta inn lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften.

©Fotograf John Petter Reinertsen

En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for virksomheten, og bidrar ofte direkte til inntekter. Ved å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar du til å sikre fremtiden for elektrobransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis, og bedriften styrker også omdømmet sitt gjennom å ta inn lærlinger.

Hva må til for å bli lærebedrift?
Det er ikke vanskelig å ta inn lærlinger til bedriften, men noen krav må oppfylles:

  • Faglig leders kompetanse
    Faglig leder må ha fag- eller svennebrev, mesterbrev, utdanning fra fagskole eller ingeniørhøgskole pluss noen års praksis, eller seks års allsidig praksis fra faget.
  • Bedriften/virksomheten
    Bedriften bør ha arbeidsoppgaver og utstyr som sikrer at lærlingen kan få full opplæring. Kravene fra læreplanen for elektrofaget finner du på udir.no.

Hvordan bli lærebedrift?
Det enkleste er å bruke Opplæringskontoret for elektrofag. Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan, der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret (OK) har et faglig og administrativt ansvar for lærlingen, og følger lærlingen systematisk opp gjennom hele læretiden. OK avholder nødvendige kurs til selvkost, som kurs i bruk av farlig verktøy, personløfter, arbeid i høyden, varme arbeider, branntetting, og kurs som bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). 

Du kan lese mer om Opplæringskontorene for elektrofag her.
Her kan du finne ditt lokale opplæringskontor.

Utplasseringsbedrift
Du har også muligheten til å være utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha PTF (prosjekt til fordyping), og på den måten bli kjent med potensielle lærlinger. 

Bransjens fremtid er bedriftens ansvar
Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Hvis bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrev, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Les mer om å ta inn lærlinger
Her finner du en film med informasjon om praksisloggen 

Her finner du boken "Veileder- og instruktørhåndboka", beregnet på den som er ansvarlig for lærlingene i bedriften.          

Her kan du lese mer om opplæringskontorene og hvordan bedriften din kan ta inn lærlinger.