Rekruttering

Uten nytt blod og nok arbeidskraft stopper elektrobransjen opp. Sikring av rekrutteringen til elektrofag og andre relevante utdanninger er en av Nelfos viktigste oppgaver. 

Lærlinger

Ved å ta inn lærlinger gjør du både bedriften din og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften.

Jenter i Bil & elektro

Kun fem prosent av elevene på elektrofag er jenter. Med prosjektet "Jenter i Bil og Elektro" vil Nelfo øke jenteandelen i yrkesgruppen til 20 prosent innen år 2020.

Gnizt

Å sikre fremtidens elektrikere er viktig både for bransjen og samfunnet. Gjennom rekrutteringsprosjektet Gnizt skal Nelfo bidra til å øke rekrutteringen til elektrofag.

Yrkeskonkurranser

Yrkeskonkurranser er motiverende og inspirerende, og hjelper til å heve statusen til yrkesfagene. Nelfo er med å arrangere flere konkurranser innen elektrofag.

Karriereutvikling

Elektrikerfaget åpner mange karrieredører. Med et fagbrev i elektro kan du ta ingeniørutdanning eller studere en rekke spennende fag på de tekniske fagskolene.