Opplæringskontorene

Opplæringskontorene for elektrofag er et samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, lokalt næringsliv og fylkeskommunene om inntak og opplæring av elektrofaglærlinger. Målet med opplæringskontorene er å sikre god opplæring på videregående skole Vg3 nivå, samt arbeide for at så mange elever som mulig får læreplass i en bedrift.

Opplæringskontorene fungerer blant annet som rådgivere og bidrar med støttefunksjoner knyttet til administrasjon og teoriopplæring for lærebedriften. Det finnes 25 regionale opplæringskontorer for elektrofag i Norge, og to ganger i året samles de for å dele informasjon og erfaringer. I tillegg finnes det også en rekke fylkesvise opplæringskontor og opplæringskontor som samarbeider om opplæringen i ett eller flere fag på tvers av fylkene.

Her kan du finne ditt lokale elektrofag opplæringskontor.

Utdanningsdirektoratet har oversikt over alle opplæringskontor i Norge