Nettkurs

Nelfoskolen tilbyr nettbasert opplæring i en rekke temaer, både teknisk og innen HMS. Studer når og hvor du vil i det tempoet som passer deg.

Nettstudier er en fleksibel og motiverende måte å lære på og lar seg enkelt kombinere med jobb, familie og andre forpliktelser. I tillegg er denne måten å studere på kostnadseffektiv og tidsbesparende fordi du lærer der du er og slipper å ta fri fra jobben og reise på kurs. Du starter kurset og studerer når det passer deg, i ditt eget tempo.

Våre nettkurs

 • Over streken? Et kurs i etikk
 • FSE-lavspenning / FSE - lowvoltage
 • FSE-høyspenning / FSE-highvoltage
 • FSE - lav-og høyspenning / FSE - low and highvoltage
 • Fse for instruert personell
 • Arbeider i høyden
 • Kurs i stillasmontering (opp til 9 meter)
 • Sikker bruk av arbeidsutstyr, verktøy
 • HMS for arbeidsgivere
 • Varme arbeider
 • NEK 400: 2014 - endringer
 • NEK 400: 2010 - endringer
 • NEK 700: 2016 - endringer
 • 5 sikre ekom med NEK 700
 • 5 Sikre for boliginstallasjoner
 • Måleteknikk for sluttkontroll
 • Bolignormen NEK 400:823
 • NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett
 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening
 • Godkjenning av utenlandske elektrofagarbeidere
 • Installatørens rolle i forhold til maskinleveranser
 • Bruk av innleid arbeidskraft
 • Branntetting for montører

Mer informasjon om alle nettkursene og bestilling her

 

Om nettkurs
Våre nettkurs kan benyttes som et selvstendig tilbud eller som en forberedelse eller et supplement til Nelfoskolens klasseromskurs. Nelfoskolen tilbyr to typer kurs; fagkurs og "kom-i-gang"-kurs.

"Kom-i-gang"
Kursene er opplæring i bruk av NELFOs egne dataprodukter. Kursene følger normalt dataproduktet og skal hjelpe brukeren å komme enklere og raskere i gang. Kurset har to vinduer der opplæringen skjer i det ene vinduet og dataproduktet i det andre. På den måten får deltakeren mulighet til å teste det hun/han har lært direkte i dataproduktet.

Fagkurs
Kursene tilpasser seg brukerens forhåndskunnskaper i emnet ved hjelp av tester underveis. Deltakeren får også muligheten til å gå i dybden i enkelttemaer om ønskelig. Kursene dokumenteres med kursbevis.

Gjennom Elskolen tilbyr Nelfo en rekke nettbaserte studier rettet mot lærlinger på elektrofag og overgangskurs mellom fagbrev for ferdigutdannede montører. Du finner mer informasjon om disse her.

 

Distributør av Nelfos nettkurs
Vi har etablert et samarbeid med Munio om distribusjon av våre nettkurs.