Nettkurs

Nelfoskolen tilbyr nettbasert opplæring i en rekke temaer, både teknisk og innen HMS. Studer når og hvor du vil i det tempoet som passer deg.

Nettstudier er en fleksibel og motiverende måte å lære på og lar seg enkelt kombinere med jobb, familie og andre forpliktelser. I tillegg er denne måten å studere på kostnadseffektiv og tidsbesparende fordi du lærer der du er og slipper å ta fri fra jobben og reise på kurs. Du starter kurset og studerer når det passer deg, i ditt eget tempo.

Våre nettkurs

 • 5 sikre ekom med NEK 700
 • 5 sikre standard for boligdokumentasjon
 • Arbeider i høyden
 • Bolignormen NEK 400:823
 • Branntetting for montører
 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider
 • Bruk av innleie og bruk av utenlandske elektrofagarbeidere
 • Bruk av personløftere – teori
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager
 • Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening
 • Energikrav i byggteknisk forskrift
 • FSE-høyspenning / FSE-highvoltage
 • FSE - høy-og lavspenning / FSE - high- and lowvoltage
 • FSE for instruert personell
 • FSE-lavspenning / FSE – lowvoltage
 • FSE Lavspenning for heismontører
 • Førstehjelp for elektropersonell - teori
 • HMS for ledere (§ 3-5)
 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven
 • Innføring i solcellekraft
 • Installatørens rolle i maskinleveranser og i modulbygg
 • Måleteknikk for sluttkontroll
 • NEK: 399 – 2018 
 • NEK 400: 2014 - endringer
 • NEK 400: 2010 - endringer
 • NEK 700: 2016 – endringer
 • Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013
 • Over streken? - et kurs i etikk
 • Stillaskurs del 1 (stillas opp til 9 meter)
 • Støy
 • Systemrevisjon

 

Mer informasjon om alle nettkursene og bestilling her

 

Om nettkurs
Våre nettkurs kan benyttes som et selvstendig tilbud eller som en forberedelse eller et supplement til Nelfoskolens klasseromskurs. Nelfoskolen tilbyr to typer kurs; fagkurs og "kom-i-gang"-kurs.

"Kom-i-gang"
Kursene er opplæring i bruk av Nelfos egne dataprodukter. Kursene følger normalt dataproduktet og skal hjelpe brukeren å komme enklere og raskere i gang. Kurset har to vinduer der opplæringen skjer i det ene vinduet og dataproduktet i det andre. På den måten får deltakeren mulighet til å teste det hun/han har lært direkte i dataproduktet.

Fagkurs
Kursene tilpasser seg brukerens forhåndskunnskaper i emnet ved hjelp av tester underveis. Deltakeren får også muligheten til å gå i dybden i enkelttemaer om ønskelig. Kursene dokumenteres med kursbevis.

Gjennom Elskolen tilbyr Nelfo en rekke nettbaserte studier rettet mot lærlinger på elektrofag og overgangskurs mellom fagbrev for ferdigutdannede montører. Du finner mer informasjon om disse her.

Her er noen artikler som omhandler nettkusene:

Nelfo har de beste nettkursene
Nettkurs om asbest
Tar tak i glemt kunnskap
Nettkurs lukket avvik
Elskolen øker i omfang 
Svalbard-lærlinger tar teorien på nett 
Vellykket kombiundervisning 
Ikke la kunnskapen forfalle 
Elskolen styrker undervisningen
63% flere nettkursbrukere

Distributør av Nelfos nettkurs
Vi har etablert et samarbeid med Munio om distribusjon av våre nettkurs.