Nelfoskolens kurs

I en konkurransepreget bransje er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen i elektrofaget. Nelfo driver kursvirksomheten Nelfoskolen, hvor vi tilbyr medlemmene våre nyttige kurs innen bedriftsstyring, dataverktøy og faglige endringer.

Nelfoskolen er Nelfos egen kursvirksomhet, som arrangerer kurs over hele landet. Kursene dekker en rekke temaer, fra bedrifts- og prosjektledelse til teknikk, forskrifter og sikkerhet. Kursene er alltid faglig oppdaterte, og ledes av dyktige og engasjerte forelesere. Her finner du oversikt over alle kurs i regi av Nelfoskolen. 

Kurs på bestilling
Gjennom Nelfoskolen arrangeres det omlag 200 kurs i året, og skolen har rundt 3000 kursdeltakere årlig. Kurstilbudet inneholder mer enn 50 ulike titler, inkludert flere nettbaserte kurs. Det er mulig å bestille kurs til sin region, enten ved å kontakte sin lokale regionsjef, eller ved å sende en forespørsel direkte til Nelfoskolen. Det er også mulig å bestille bedriftsinterne kurs.

Nelfoskolens nettkurs
Nelfoskolen tilbyr nettbaserte kurs innen arbeidsvarsling, forskrifter, boligdokumentasjon og måleteknikk. Nelfoskolen har også nettbaserte kurs i FSE. Fagarbeidere på elanlegg er pålagt å gå gjennom FSE en gang i året. Gjennom vår egen kursavdeling Elskolen, tilbyr Nelfo en rekke nettkurs rettet mot elever på elektrofag. Elskolen har også nettkurs for ferdigutdannede montører. Les mer om Elskolen her.