Gode verktøy for prestasjonsmåling

Endelig kommer det nå effektive verktøy for prestasjonsmåling i prosjekter. Dette for å måle status, forbedringsfremdrift og å kunne sammenligne egen ytelse med andre, i tillegg til best practice. Prestasjonsmåling i prosjekter er en krevende øvelse. En av utfordringene er å ha riktige måleindikatorer. 

Dette har nå interessenter i BAE-næringen tatt tak i. Nordic 10-10 er en medlemseiet forening for prestasjonsmåling og -forbedring. Nelfo er en av initiativtakerne. Gjennom foreningen tilbys tilgang på verktøyet 10-10. Metoden er forskningsbasert, vel utprøvd og hentet fra USA. Les intervju med prof. Bjørn Andersen, NTNU.

Det er allerede gjennomført en pilotperiode der 90 norske BAE-prosjekter er prestasjonsmålt. Store byggherrer som Statens Vegvesen, Statnett, Statsbygg, Sykehusbygg og Omsorgsbygg deltar. Nå starter rekrutteringen av entreprenører.

17. januar 2019 gjennomføres kurs for benchmarkingkoordinatorer i Oslo. Kurset er åpent for Nelfos medlemmer som ønsker å få en innføring i 10-10 metoden.

Mer underlag, presentasjoner og veiledninger om 10-10 metoden finner du her.

Les nyhetssak om konflikter i prosjektmarkedet her og her