Frokostmøte: Nesten nullenergibygg

Dato: 06.04.2017 Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Om møtet - bakgrunn
I klimameldingen og byggemeldingen fra 2012 ble det varslet at energikravene i byggteknisk forskrift skal skjerpes til nesten nullenerginivå i 2020. Hva betyr det i praksis?

EU - regler
EUs reviderte bygningsenergidirektiv (2010) er foreløpig ikke tatt inn i norsk lov. Direktivet pålegger imidlertid alle medlemstatene å fastsette krav til nesten nullenergibygg i 2020. Tekniske krav til energiytelse skal som et minimum være kostnadsoptimalt, og beregningen skal gjøres ved bruk av en felles harmonisert metode. Metoden er beskrevet i forordning 244/2012.

Kostandsoptimale energiregler
Nelfo og Boligprodusentene har fått utarbeidet et notat som går gjennom ytelseskriterier til nNEB i tråd med den metodikken som EU-kommisjonen har fastlagt. Notatet er ment som et innspill til myndighetenes arbeid med å forberede byggeregler på nesten nullenerginivå i 2020.

Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen

08.35 Forslag til definisjon nesten nullenergibygg v/Andreas Aamodt

09.15 Spørsmål og kommentarer

Det er mulig å tegne seg før møtet – og i møtet.

09.50. Avrunding, veien videre.

Meld deg på her