Energismarte Bygg Konferansen 2018

14. og 15. mars 2018 på Vulkan Arena, Oslo avholdes Energismarte Bygg Konferansen. Du kan melde deg på konferansen her. 

Se foreløpig program for konferansen. 

Målgruppe: IEE's medlemsbedrifter og medlemsbedrifter i Nelfo og EFO. Aktører og beslutningstagere i eiendomsnæringen og rådgiverne. 

Arrangør: IEE, Nelfo og EFO.