Kommende arrangementer


NHOs HMS-dag

Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Frokostmøte: Nesten nullenergibygg

Om møtet - bakgrunn I klimameldingen og byggemeldingen fra 2012 ble det varslet at energikravene i byggteknisk forskrift skal skjerpes til nesten nullenerginivå i 2020. Hva betyr det i praksis? EU - regler EUs reviderte bygningsenergidirektiv (2010) er foreløpig ikke tatt inn i norsk lov. Direktivet pålegger imidlertid alle medlemstatene å fastsette krav til nesten nullenergibygg i 2020. Tekniske krav til energiytelse skal som et minimum være kostnadsoptimalt, og beregningen skal gjøres ved bruk av en felles harmonisert metode. Metoden er beskrevet i forordning 244/2012. Kostandsoptimale energiregler Nelfo og Boligprodusentene har fått utarbeidet et notat som går gjennom ytelseskriterier til nNEB i tråd med den metodikken som EU-kommisjonen har fastlagt. Notatet er ment som et innspill til myndighetenes arbeid med å forberede byggeregler på nesten nullenerginivå i 2020. Program 08.00 Frokost 08.30 Velkommen 08.35 Forslag til definisjon nesten nullenergibygg v/Andreas Aamodt 09.15 Spørsmål og kommentarer Det er mulig å tegne seg før møtet – og i møtet. 09.50. Avrunding, veien videre. Meld deg på her

Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Konferanse: Riktig med en gang

Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 (NHO)

Oppdrags - og Prosjektledelse; Økonomi og lønnsomhet

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Sted: Oslo (Nelfo's kurslokaler)

Grunnleggende EX kurs for elektropersonell

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Sted: Bergen

Frokostmøte: Ladeløsninger for elbiler

Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Konferanse: Riktig med en gang, Trondheim

Riktig med en gang konferanse 10. mai 2017 hos NTNU i Trondheim.  Konferansen er for studenter, ansatte ved NTNU, i private og offentlige Eiendomsselskaper, Driftsselskaper, deres Rådgivere og Leverandører av bygningsautomatisering/tekniske installasjoner. «Riktig med en gang 2017» ønsker å bidra til åpen dialog og mer læring med og mellom partene i byggesaker. Ditt bidrag under konferansen vil danne grunnlaget for forbedring i bransjen. Påmelding

Sted: NTNU, Trondheim

NHOs Anskaffelseskonferanse 2017

Sted: Næringslivets Hus, Majorstuen

Ekstra kurs! Plan-og Bygningsloven for Elektrobransjen

For mer informasjon og påmelding trykk her

Sted: Oslo/Skjetten, Quality Hotel Olavsgaard