Elskolen

Gjennom Elskolen tilbyr Nelfo en rekke nettbaserte studier. Mange av disse er rettet mot lærlinger på elektrofag, men vi har også overgangskurs mellom fagbrev for ferdigutdannede montører. 

Elskolen er en egen kursavdeling med fag på videregående nivå, og hovedsakelig for lærlinger som skal ha teori og eksamen i løpet av læretiden, men disse kan også tilpasses sin skreddersøm for etterutdanning og faglig oppdatering.
Ta gjerne kontakt med oss for et tilrettelagt tilbud.
Flere av kursene fungerer som tillegg til tradisjonell undervisning på videregående, innen emner man finner på Vg1, 2 og 3 (lærlinger).

I tillegg finnes det lærebøker som følger de enkelte kursene både digitale og tradisjonelle papirbøker

Du finner mer informasjon om Elskolen her.

Gjennom Elskolen tilbyr Nelfo også nettbaserte kurs i en rekke temaer, både teknisk og innen HMS.
Du finner mer informasjon om disse her.