Elektroinstallatørprøven - Ressurssider

Den som skal ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg må ha bestått en egen prøve. Kompetansekravet er gitt i Forskrift om elektroforetak mv. (fek)

Menyene nedenfor gir deg oversikt og informasjon over hva prøven er, hvordan du kan bestå prøven og hvilket ansvar du som faglig ansvarlig har i virksomheten.


Forberedelse til elektroinstallatørprøven

Kurset har som målsetting at du som deltaker skal bestå eksamen. Selve kurset er delt opp i to moduler der modul 1 har varighet på 3 dager og modul 2 har varighet på 2 dager. Siste modul gjennomføres tett opp mot eksamen og fokuserer på tolkning og besvarelse.

Mellom modulene legges det vekt på at du leser på relevant regelverk og løser oppgaver, som blir gjennomgått i plenum. Du får også tilgang til et bredt utvalg av flervalgoppgaver til øving utenom samlingene.

Kommende kursdatoer finner du på Nelfoskolens nettsider


Relevante lover, forskrifter og normer

  • Eltilsynsloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
  • Forskirft om elektroforetak mv.
  • Forskrift om sikkerhet ved ...
  • NEK 399
  • NEK 400
  • NEK 439

Flervalgstester
Benyttes som ekstra ressurs i forbindelse med kurset. Som deltaker får du tilsendt passord ca. to uker før start på kursets del 1. Du kan gjennomføre testene så mange ganger du ønsker og alle besvarelser er anonyme.