Elektroinstallatørprøven - Ressurssider

Den som skal ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg må ha bestått en egen prøve. Kompetansekravet er gitt i Forskrift om elektroforetak mv. (fek)

Menyene nedenfor gir deg oversikt og informasjon over hva prøven er, hvordan du kan bestå prøven og hvilket ansvar du som faglig ansvarlig har i virksomheten.


2018 - Høst (Last ned)
Stikkord: UPS, TN-C, N-leder, SJA, AUS, ansvar faglig ansvarlig, provisoriske installasjoner, kontinuitet, strømgjennomgang, ny nettstasjon, samordning, modulbygg, ferdighus, innleid kompetanse, utenlandsk arbeidskraft

2018 - Vår (Last ned)
Stikkord: Marina, båter, kapasitet i forsyningsnett, definisjoner fse, jording, UPS, rulleport, skjermede kabler, frekvensomformer, utenlandsk arbeidskraft, nettsystemer, varmgang, strømgjennomgang

2017 - Høst (Last ned)
Stikkord: Utendørs belysning, kvalifikasjonskrav, veilys, risikovurdering, jording, sluttkontroll, dokumentasjon, landbruk, sakkyndig betjening, heis, strømgjennomgang, målerskifte, fek avdeling/underenhet, sikkerhetskrav, brudd N-leder

2017 - Vår (Last ned)
Stikkord: IT til TN-nett, havari som følge av jordfeil, jordfeilbryter lading elbil, luftstikkledning, strømgjennomgang, skifte av trafo i nettstasjon, fek, serielysbue

2016 - Høst (Last ned)
Stikkord: Stikkledning, fse, sluttkontroll, valg av vern, ujevn fasespenning, regelverk for tavler, kvalifikasjonskrav tavlebygger, provisorisk anlegg, jording, samordning hms, basestasjon, strømgjennomgang, elvirksomhetsregisteret  

2016 - Vår (Last ned)
Stikkord: Ventilasjonsanlegg, kvalifikasjonskrav, dokumentasjon, lys og stikk i heissjakt, valg av transformator, strømgjennomgang, faglig ansvarlig, nettstasjon, fse

2015 - Høst (Last ned)
Stikkord: Campingområde, veilysanlegg, ferdighus, lærling, ufaglærte, strømgjennomgang, avvik internkontroll, sakkyndig betjening, skifte av effektbryter

2015 - Vår (Last ned)
Stikkord: Ladestasjoner, kvalifikasjonskrav, brann i elanlegg, sort arbeid, avvik fra dle, avvik internkontroll, fse, jordfeil, strømgjennomgang, fek

2014 - Høst (Last ned)
Stikkord: Verksted, jording, betjening, sluttkontroll, heis, strømgjennomgang, kompetanse, utenlandsk arbeidskraft, innleie

2014 - Vår (Last ned)
Stikkord: Byggestrøm, risikovurdering, jording, strømgjennomgang, fse, avviksmelding, elvirksomhetsregisteret, utenlandsk arbeidskraft