Kurs og konferanser

God kompetanse er et viktig konkurransefortrinn for din bedrift. Derfor tilbyr Nelfo flere spennende og viktige kurs både i klasserom og på nett. Vi arrangerer også konferanser og seminarer om aktuelle temaer flere ganger i året.

Kurs

I en konkurransepreget bransje er det viktig å holde seg oppdatert på utviklingen i elektrofaget. Nelfo driver kursvirksomheten Nelfoskolen, som tilbyr en rekke nyttige kurs.

Elskolen

Gjennom Elskolen tilbyr Nelfo en rekke nettbanettstudier, rettet mot lærlinger og overgangskurs mellom fagbrev for ferdigutdannede montører.

Konferanser

Nelfo arrangerer flere konferanser, seminarer og fagmesser hvert år.Vi tilbyr møteplasser for medlemsbedriftene og andre i bransjen, og åpner for nye impulser og ideer.

Bedriftsinterne kurs

Nelfoskolen har mer enn 50 forskjellige kurstyper, men ikke alle er satt opp til en hver tid. Derfor er det mulig å bestille alle de ulike kurstitlene som bedriftsinterne kurs.

Nettkurs

Nelfoskolen tilbyr nettbasert opplæring i en rekke temaer, både teknisk og innen HMS. Studer når og hvor du vil i det tempoet som passer deg.

Kunnskapsløftet 2018

Nelfos kunnskapsløft 2018 er en ekstra satsing for å øke kunnskapen i medlemsbedriftene. 2018 er året for omfattende oppdatering av regelverket. NEK 400 blir revidert 1. juli.