Høyskole/universitetsutdanning

Bachelor- og mastergrader er som regel høyeste utdanninger i elektrobransjen. Nelfo er særlig opptatt av å utvikle Y-veien og Yrkesfaglærerutdanningen som begge gir bachelor grad, men hvor opptakskrav er fagbrev.  Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn, mens Yrkesfaglærerutdanningen utdanner lærere for videregående skole yrkesfaglig retning. 

Både ingeniørutdanning, tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn (Y-vei) og yrkesfaglærerutdanningen er avgjørende for å sikre elektrobransjen nødvendig kompetansetilførsel for å møte fremtidens kompetansekrav og virksomhetenes behov. Nelfo var en sterk pådriver for oppstart av Y-vei tilbudet og arbeider nå aktivt for at yrkesfaglærerutdanningen er tilpasset krav til kvalitet og kompetanse i fag- og yrkesopplæringen. Energikontakten ved NTNU er et annet kontaktpunkt som Nelfo er opptatt av å styrke og utvikle. Nelfo er medlem i Energikontakten og er her opptatt av å koble virksomheter i elektrobransjen opp mot fag- og student miljøer ved Energi og miljø linjen ved NTNU  

Les mer om Y-veien og Yrkesfaglærerutdanningen