FSE

FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Dette er en forskrift som pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. Nelfo har produsert en infofilm om FSE, som kan brukes i bedriftens FSE-opplæring.

Det er daglig leder i bedriften som er ansvarlig for at dette blir overholdt. Samtidig krever FSE at det foretas dokumentert internkontroll i bedriften.

Egen opplæringspakke for FSE
Nelfo tilbyr en egen opplæringspakke i FSE til bruk i bedriften. Pakken inneholder en infofilm, arbeidshefter med 57 oppgaver og et instruktørhefte til bruk i bedriften. Opplæringspakken er tilgjengelig på både norsk, engelsk, estisk, latvisk, litauisk og polsk, slik at også utenlandsk arbeidskraft får en tilstrekkelig FSE-opplæring.

Flere hjelpemidler
Du kan kjøpe ekstra fagfilmer, arbeids- og infohefter om FSE-opplæring i vår nettbutikk,

Nettkurs FSE lavspent og FSE høyspent
Nelfoskolen arrangerer FSE kurs på nett. Du kan gjennomføre opplæringen på nettbrett og/eller PC. Kurset er spesielt tilrettelagt for bygg og anleggsbransjen. Finnes også på engelsk.
Her finner du informasjon om FSE-nettkurs

Bøker
I vår nettbutikk finner du blant annet FSE-brukerguide og boken FSE på 1,2,3.