Om Elforlaget

Elforlaget er Norges eneste fagforlag hovedsakelig for elektrobransjen. Forlaget gir blant annet ut håndbøker og fagbøker innen elektrofag, skolebøker for videregående skole og noe læremateriell for teknisk fagskole. 

©Fotograf John Petter Reinertsen

Forlaget har 2 ansatte, utgir 10 bøker hvert år og har omkring 100 aktive titler i sin portefølje. 

Mange fagområder
Elforlaget gir ut bøker innen et bredt spekter av fagområder, som blant annet elektroteknikk, elektronikk, automasjon, energifag, tele og data, skipselektro, HMS og personalpolitikk. Utgivelsene spenner fra omfattende lærebøker og veiledning i NEK 400, via bøker som kan brukes i planlegging og prosjektering av elektriske installasjoner, til oppslagsverk og håndbøker som montøren kan bære med seg i lommen.

E-bok og app

I tillegg til vanlige papirbøker, tilbyr Elforlaget nettbaserte e-bøker. Disse bøkene er multifunksjonelle og universielt utformet. Lærebøker finnes på begge målformer.

Les mer og  bestill de nettbaserte lærebøkene her

Lærebøkene for Vg1, Vg2 og Vg3 er tilgjengelige på Brettboka.no. Disse finnes på bokmål og nynorsk.

På Brettboka.no kan du laste ned nettutgavene av lærebøkene for elektrofag

Montørhåndboka+ er nettutgaven av den populære Montørhåndboka.

Her er mer inforformasjon om Montørhåndboka+