Elforlaget Nyhetsarkiv

NYHET | 29.06.2015

Boka omhandler produksjon av elektrisk energi og distribusjonssystemer med vekt på forskrifter og krav om sikkerhet. Den er oppdatert etter NEK400 2014.

NYHET | 14.04.2015

Elforlaget har mange nyheter til skolene for neste skoleår. Dette gjelder både bøker på papir og elektroniske bøker. Bøkene er i arbeid nå, og blir ferdige i løpet av våren og sommeren.

NYHET | 12.02.2015
NYHET | 23.09.2014

Montørhåndboka utgis for å lette forståelsen av Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, og den gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende normer og forskrifter.

NYHET | 21.08.2014

Elforlaget har nylig publisert en ny lærebok for videregående skole Vg2. Dette er en helt nyutviklet lærebok for kulde- og varmepumpemontørfaget som heter 'Kuldemontøren – Generell innføring'.