Elforlaget Nyhetsarkiv

NYHET | 12.01.2016
Elforlaget har laget en ny bok om kortslutningsberegninger som legger vekt på dimensjonering av ledere og vern i IT-, TT- og TN-systemer.
NYHET | 15.10.2015

Telekom 1 og Telekom 2 dekker teoridelen til målene i læreplanen for telekommunikasjonsmontørfaget Vg3/opplæring bedrift.

NYHET | 13.10.2015

Kuldemontøren 2 er først og fremst en skolebok som dekker læreplanen for kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 samt opplæring i bedrift, men er også skrevet med tanke på ansatte i kuldebransjen som trenger faglig påfyll.

NYHET | 11.08.2015

Helt ny lærebok for programfaget elenergisystemer – oppdatert etter NEK 400:2014

NYHET | 29.06.2015

Denne læreboken for programfaget data - og elektronikksystemer og har kommet i ny og oppdatert utgave