Normguiden NEK 400:2018 - nå i nettutgave

Normguiden kommer nå i elektronisk utgave på elbok.no. Nettutgaven har søkbare sider og søk skjer også samtidig i andre bøker man har rettigheter til.

Normguiden er i første rekke skrevet for planleggere av elektriske installasjoner. 
Normen NEK 400 danner sammen med Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning grunnlaget for hvordan elektrotekniske installasjoner skal prosjekteres, installeres og verifiseres. 

Normguiden skal også være et hjelpemiddel både ved tekniske skoler, ingeniørhøgskoler og for dem som skal utøve kontroll og tilsyn med elektriske anlegg.

Mer om nettutgaven:
Dette er ikke en årslisens, man får tilgang til Normguiden så lenge som man vil. Når det kommer en ny utgave (neste gang blir i forbindelse med ny NEK i 2022) må man kjøpe den hvis man vil ha den, på samme måte som med papirbøker. Den utgaven man har kjøpt vil likevel gjennomgå oppdateringer underveis, når det kommer endringer som gjør dette nødvendig.

Tilgangen er slik at det kun kan være en bruker på i gangen. Hvis en annen logger seg på med samme innlogging, stenges den første ned. Du kan logge deg på når og hvor du vil: PC, nettbrett eller telefon. Skal andre bruke denne tilgangen, må det være med samme innlogging, men ikke samtidig.

Det er mulig å skrive kommentarer på sidene, som lagres der. Disse kan også kategoriseres, og kommentarene kan skrives ut.

En off-line løsning er også tilgjengelig. Nedlastningen varer kun i to uker, og så må den lastes ned på nytt igjen. Det krever kun et tastetrykk.