Overspenningsvern - revidert håndbok fra Elforlaget

Overspenningsvern, håndbok for montør og installatør

Overspenninger i lavspenningsnettet koster store beløp hvert år. Slike spenninger kan ha flere årsaker; lyn, jordfeil i netteiers høyspenningsnett, koblinger på forsyningsnettet og forbruksapparater og elektromagnetiske forstyrrelser. Håndboka viser hvilke vern som bør brukes, hvor i installasjonen de bør plasseres og hvordan de monteres og tilkobles. 

Håndboka har hatt en omfattende revisjon hvor både tekst og figurer er oppdatert i henhold til nye forskrifter (NEK400:2014 og NEK 399).Den inneholder også referanser til ekominstallasjoner, og har også et nytt kapittel om overspenningsvern i landbruket.

Les mer og bestill boka her