Nye bøker fra Elforlaget

Elforlaget har utgitt tre nye bøker for Vg3 energimontør. Luftledningsanlegg, Stasjons- og distribusjonsnett og Kabelanlegg

Bestill bøkene 

Luftledningsanlegg Vg3 energimontør beskriver oppbygningen av overføringslinjer for elektrisk energi. Boka inneholder bl.a. mastetyper, ledninger, isolatorer og linjeteori. Det legges stor vekt på praktiske arbeidsmetoder og hvordan verktøy og materiell skal brukes.

Stasjons- og distribusjonsnett som beskriver kraftnettet fra transformatorstasjonen og helt frem til kundens inntak. Den systematiske gjennomgangen av energioverføringen omhandler derfor både transformatorstasjoner, distribusjonsnett, nettstasjoner og lavspenningsnett, samt viktige komponenter som driftssentraler, kraft- og distribusjonstransformatorer og ulike brytere og vern.

Kabelanlegg beskriver hvordan energimontøren deltar i alle arbeidsoppgaver fra forprosjektering av anlegget til sluttkontrollen. Sentrale temaer er jording og vern, merking, forlegning, montasje, test og feilsøking. Boka omhandler også vanlige kabeltyper for energioverføring og ekom.


Alle bøkene finnes også som digitale utgaver: Brettboka (pdf-løsning) og som elbok www.elbok.no med filmer, animasjoner, simuleringer og interaktive oppgaver.

Deler av disse bøkene dekker pensum for energioperatør Vg3 innenfor disse fagområdene.