Prosjektering av teleinstallasjoner

Normer fra CENELEC TC 215 i norsk oversettelse var tidligere publisert i NEK 700 del A. Nytt av året er at normer fra denne komiteen nå finnes i NEK 701, NEK 702 og NEK 703.

Ny revidert utgave med

  • omtale av de siste kablingsnormene fra TC 215 og NEK - NEK 701, NEK 702 og NEK 703
  • nye sider med informasjon om kabel-TV og tilhørende normer
  • fyldig informasjon om relevante normer for felles kabling
  • oppdatert på sårbarhet i telenett og i datasentre
  • oppdatert bibliografi.

 

Denne utgaven er revidert og oppdatert på forskrifter og normer. Et par nye temaer er: valg av transmisjonsmedium i aksessnettet, redusert ytelse i store kabelbunter der det er omfattende fjernmating med likestrøm og prosjektering av datasentre. Datasentre tilpasses for effektivt vedlikehold, gjerne med sanntidsoppdatering av dokumentasjonen. Likeledes er sårbarhet sentralt, både for datasentre og telekommunikasjon i alminnelighet.

Normserien NEK 399 håndterer samspillet mellom telekommunikasjonskabling og elinstallasjon for henholdsvis bolighus og bygninger med næringsvirksomhet, og denne normserien er under utvikling av de norske fagmiljøene. Det er også et nytt kapittel om kabel-TV og tilhørende normer. 

Boka kan bestilles her