Elforlaget Nyhetsarkiv

NYHET | 03.04.2019

Normguiden kommer nå i elektronisk utgave på elbok.no. Nettutgaven har søkbare sider og søk skjer også samtidig i andre bøker man har rettigheter til.

NYHET | 08.12.2017

Elforlaget har videreutviklet den elektroniske løsningen for den populære Montørhåndboka, med mye mer innhold. Prøv den gratis i desember!

NYHET | 21.06.2017

Elforlaget har utgitt tre nye bøker for Vg3 energimontør. Luftledningsanlegg, Stasjons- og distribusjonsnett og Kabelanlegg

NYHET | 03.04.2017

Overspenningsvern, håndbok for montør og installatør

NYHET | 19.05.2016

Normer fra CENELEC TC 215 i norsk oversettelse var tidligere publisert i NEK 700 del A. Nytt av året er at normer fra denne komiteen nå finnes i NEK 701, NEK 702 og NEK 703.