Teknologien og løsningene

Velferdsteknologi er et vidt begrep som omfatter en rekke teknologiområder og løsninger. Det kan være trygghets- og sikkerhetsløsninger, omgivelsesstyring og kontroll, teknologier for kommunikasjon og sosial kontakt, samt systemer for behandling og helse (eHelse).

Innenfor hvert teknologiområde eksisterer et utall leverandører og løsninger, noe som gjør det krevende å orientere seg. Det er viktig å tenke helhet og at forskjellige systemer skal virke sammen. Det vil gi størst fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning til brukeren, også når behovene endrer seg.

Nelfo medlemsbedrifter har kompetanse på teknologi, og kan bistå med valg av løsninger og samspillet mellom disse.

Eksempler på løsninger kan være:

  • Smarthusteknologi for omgivelseskontroll, som styring av lys og temperatur etter tid på døgnet og etter ønske og behov. Lyset kan tennes automatisk dersom beboer står opp om natten, og slukkes igjen når man er tilbake i sengen
  • Trygghets- og sikkerhetssystemer som f eks kobler ut strømmen ved overoppheting av komfyr, stenger vann ved lekkasje eller sensorer som registrerer og varsler om fall. Ved brann varsles beboeren og brannvesen automatisk, strøm kobles fra og døren låses opp
  • Systemer for kommunikasjon og kognitiv støtte som gir enkel dialog med pårørende eller hjemmetjeneste, eller hjelp med påminnelser av avtaler og gjøremål
  • Individuelle løsninger for pleie og helseovervåkning, som for eksempel blodtrykksmåling eller Kols-måling

Smarthusløsninger
En Smarthusinstallasjon kan ivareta oppgaver som trygghet og sikkerhet, riktig og tilpasset belysning, tilpasset temperatur og ventilasjon, samt infrastruktur for telefon og kommunikasjonsløsninger. Med en fleksibel Smarthusinstallasjon vil det være enkelt og rimelig å installere nye funksjoner etter hvert som beboerens behov endrer seg. I tillegg vil man spare energi ved å styre lys og temperatur etter behov og tid på døgnet.

Leverandører:

Her finner du noen av leverandørene som tilbyr velferdsteknologiske løsninger: 

EveryCare

KNX Norge  

Eaton

Micro Matic 

Ascom

Faktahefte

Faktahefte om velferdsteknologi kan lastes ned her.